Meniu

Programos

Ugdymo procesas organizuojamas pagal:

  • 2018 m. įstaigos atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą  ŽIBURIUKAS.
  • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ.
  • Vykdomos ankstyvosios prevencijos, sveikatos, ekologinio ir aplinkosauginio švietimo programos / projektai.
  • Socialinio ir emocinio ugdymo programos „Zipio draugai“, „Kimochi“.

Diegiamas kokybiškai suplanuotas turinys, numatomi aktyvūs ugdymo metodai, funkcionaliai panaudojamos edukacinės erdvės įstaigoje ir už jos ribų, organizuojamos pažintinės – edukacinės išvykos. Lopšelyje-darželyje teikiama švietimo pagalba . Įstaigoje dirba logopedai,  socialinis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas.

Į pagrindines ugdymo programas integruotos šios ugdymo programos, projektai:

  • Dalyvaujame sveikatą stiprinančių mokyklų projekte „Sveika mokykla“.
  • Lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Sveikata – mano Pin kodas“.
  • STEAM tinklo mokykla.
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
  • Kiti trumpalaikiai ugdymo projektai, programos, akcijos.
Informacija atnaujinta — 2022-11-17 | << ATGAL
Šiaulių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“
Įstaigos kodas 190526613
A. s. LT 36 7300 0100 7799 9727
AB „Swedbank“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė — Florina Varkalienė
Darbininkų g. 30, LT-78350 Šiauliai
Tel. +370 607 81796
El. p. peledziukas@smail.lt
Darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val.
2023 © Šiaulių l-d „Pelėdžiukas“
Versija neįgaliesiems