Meniu

Naujienos / Įvykę renginiai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „PELĖDŽIUKAS“

Darbininkų g. 30, LT- 76305, Šiauliai

Tel.  +37060781796.

El. paštas peledziukas@smail.lt

www.peledziukas.tavodarzelis.lt

Įstaigos kodas:190526613

 

Tarptautinis etwinning projektas „Jausmų vaivorykštė“

Data: 2020-05-04

Naujausi tyrimai patvirtina, kad emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, labiau savimi pasitiki, jiems geriau sekasi ugdymo įstaigoje. Geriausi rezultatai pasiekiami tada, kada emocinio intelekto ugdymas pradedamas kuo anksčiau ir kuo įvairesniais būdais. Niekuomet nėra per anksti pradėti ugdyti vaiko emocinį intelektą, svarbu, kad tai atitiktų vaiko amžiaus tarpsnio gebėjimus, jo suvokimo lygį. Vaiko emocinis […]

Kviečiame skirti 1,2% GPM paramą lopšeliui – darželiui „Žiburėlis“

Data: 2020-05-04

Kviečiame skirti 1,2 % GPM paramą lopšeliui – darželiui „Žiburėlis“. Tai padaryti galite elektroniniu būdu. Reikia užpildyti specialios formos FR0512 prašymą ir pateikti jį elektroniniu būdu per VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Pildant formą svarbu užpildyti šiuos laukelius: 6S – pažymėkite varnele, kad mokesčio dalį skiriate paramos gavėjams; E1 – įveskite gavėjo […]

STEAM veikla „Gamtos žmogus“

Data: 2020-05-04

„Saulutės“ grupės vaikai tyrinėjo iš ko susideda žmogaus kūnas. Įvardijo pagrindines kūno dalis.  Aktyviai tyrinėdami supančią aplinką  ieškojo atitikmenų žmogaus kūno dalims: galvai, kojoms, rankoms ir pan. Iš surinktos gamtinės medžiagos: akmenukų, gėlyčių, lapelių, pagaliukų ir kt. sudėliojo žmogaus kūną. Veiklos metu vaikai ugdė savo kūrybiškumą, fantaziją.

Šiaulių mieste dalis ugdymo įstaigų pradeda veikti nuo balandžio 27 d.

Data: 2020-04-27

Nuo balandžio 27 d. Šiaulių miesto švietimo įstaigose bus užtikrinama vaikų, kurių tėvai ar kiti už juos atsakingi asmenys negali to padaryti, priežiūra. Tokia paslauga bus suteikiama šeimoms, kuriose tėvai yra tam tikro sektoriaus darbuotojai ir dienos metu privalės būti darbo vietoje. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, Šiaulių miesto darželiai, pradinės mokyklos, progimnazijos […]

DĖL PSICHOLOGINĖS, METODINĖS PAGALBOS TEIKIMO

Data: 2020-04-27

 Informuojame, kad karantino metu Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą Vaiko gerovės komisijai ir švietimo pagalbos specialistams. Taip pat, jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Tarnybos Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas, Tarnyba atlieka ankstesnio Vertinimo dokumento galiojimo tęsimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus […]

Nuotolinis ugdymas lopšelyje – darželyje „Žiburėlis“

Data: 2020-04-14

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronoviruso ir sustabdžius ugdymo procesą darželiuose, Šiaulių lopšelio – darželio pedagogai prisijungė prie nuotolinio ugdymo organizavimo.  Visi pedagogai, pagalbos ugdytiniui specialistai dirba su išmaniosiomis technologijomis, bendrauja naudodami IKT, kontaktuojama  su ugdytinių tėvais.  Lopšelio – darželio pedagogai, administracija, pagalbos mokiniui specialistai  nusprendė rekomenduoti  nuotolinį ugdymą, skatinti tęsti ugdymo(si) procesą, atlikti ugdomąsias veiklas, […]

NUOTOLINIS UGDYMAS

Data: 2020-03-30

Mieli tėveliai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“,  nuo kovo 30 dienos pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas. Kokiu būdu tai vyks: Pirmadieniais pedagogai elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ (meniu punkte“Planai“)  ir kitoje, su Jumis sutartoje elektroninėje aplinkoje (grupės […]

INFORMACIJA

Data: 2020-03-24

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas lopšelyje-darželyje pradedamas organizuoti nuotoliniu būdu. Skaitmeninių technologijų administratoriumi paskirta direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Drazdovienė, kuri konsultuos pedagogus ir vaikų tėvus technologijų naudojimo klausimais. Detalesnę informaciją paskelbsime artimiausiu metu. Informacija teikiama: el.paštu pavaduotojaziburelis@gmail.com

INFORMACIJA „DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO PRIVALOMO SUSTABDYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“

Data: 2020-03-13

Pridedame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštą „Dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso privalomo sustabdymo švietimo įstaigose“.Administracijos_raštas_svietimo_istaigoms

STEAM veikla ‘Kuriu Lietuvai’

Data: 2020-03-13

Kovo 9 – 10 d. STEAM veikla „Kuriu Lietuvai“. „Boružėlių“  gr. vaikai į užspaudžiamus maišelius pylė ryžių kruopas, ant jų užpylė guašo dažų. Maišelį užspaudus su pirštukais maigė, maišė ryžių kruopas tol, kol jos visos nusidažė. Ryžiai buvo nudažyti geltona, žalia ir raudona spalvomis.Su vaikais prisiminėme ką šios spalvos simbolizuoja. Ant pasirinktų paveikslėlių ugdytiniai tepė […]

Šiaulių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“
Įstaigos kodas 190526613
A. s. LT 36 7300 0100 7799 9727
AB „Swedbank“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė — Florina Varkalienė
Darbininkų g. 30, LT-78350 Šiauliai
Tel. +370 607 81796
El. p. peledziukas@smail.lt
Darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val.
2024 © Šiaulių l-d „Pelėdžiukas“
Versija neįgaliesiems