Meniu

Teikiama pagalba

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE TEIKIAMAS PASLAUGAS

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas.

Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja remdamasi LR ŠMM 2011-07-08 įsakymu Nr. V-1228 patvirtintu Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir LR ŠMM 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 patvirtintu Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu.

  • Mokslo metų pradžioje išsiaiškina ir aptaria vaikų raidos sutrikimus, jų pasiskirstymą pagal amžiaus tarpsnius, numato korekcinio darbo galimybes.
  • Logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą.
  • Judesio korekcijos mokytojos teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių motorikos sutrikimų, sąrašą.
  • Aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais.
  • Konsultuojasi su PPT specialistais.

 

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė: Lina Drazdovienė –  direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Asta Karpienė, logopedė

Danguolė Stonienė, logopedė

Indrė Dambrauskienė, socialinė pedagogė

Inga Šimkutė –  Karalevičienė – judesio korekcijos mokytoja

 

Informacija atnaujinta — 2024-01-30 | << ATGAL
Šiaulių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“
Įstaigos kodas 190526613
A. s. LT 36 7300 0100 7799 9727
AB „Swedbank“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė — Florina Varkalienė
Darbininkų g. 30, LT-78350 Šiauliai
Tel. +370 607 81796
El. p. peledziukas@smail.lt
Darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val.
2024 © Šiaulių l-d „Pelėdžiukas“
Versija neįgaliesiems