Meniu

SVARBI INFORMACIJA DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS NUO 2024 M. VASARIO 1 D.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-116 patvirtinto Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo 12.2 papunkčio nuostata ir Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 24 d. potvarkio M-96 „Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose dydžio nustatymo“ nuostatomis nuo 2024 m. vasario 1 d. keičiasi produktų kainos (pietų):

12.2. už produktus:

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintus nemokamo maitinimo įkainius.

2024-01-24-MP-96 (2)

2023-03-30-T-116 (2)

Šiaulių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“
Įstaigos kodas 190526613
A. s. LT 36 7300 0100 7799 9727
AB „Swedbank“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė — Florina Varkalienė
Darbininkų g. 30, LT-78350 Šiauliai
Tel. +370 607 81796
El. p. peledziukas@smail.lt
Darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val.
2024 © Šiaulių l-d „Pelėdžiukas“
Versija neįgaliesiems